4 rzeczy, których powinni unikać początkujący fotografowie

Początkującym fotografom bardzo często wydaje się, że zjedli zęby na fotografii. Nie widzą jednak, że w wielu przypadkach robią podstawowe błędy. Poznaj 4 rzeczy, których powinni unikać początkujący fotografowie.

1. Sprzęt ważniejszy od umiejętności

Początkującemu fotografowi wydaje się, że posiadając zaawansowany sprzęt, będzie w stanie robić świetne zdjęcia. Zapominają jednak o tym, że ważne jest także doświadczenie i umiejętności obsługi dobrego aparatu. Nie jest też tak, że posiadając aparat, zdobędziesz doświadczenie. To zdobyte doświadczenie ma przynieść lepszy sprzęt. Dobry fotograf potrafi zrobić zdjęcie każdym sprzętem. W fotografii najważniejsze są umiejętności pracy ze sprzętem, kompozycja i pomysł.

2. Źle dobrana ostrość

Nagminny problem początkujących fotografów. Zdjęcie można popsuć, wybierając opcję ustawień automatycznych. Może chcesz dobrze, ale nieudane operowanie ostrością zniszczy całe zdjęcie. W wielu przypadkach w centrum uwagi pozostaje zupełnie inny przedmiot, niż ten, którego wyeksponowanie zakładał fotograf.

3. Kompozycja i jeszcze raz…

Będziemy to powtarzali do znudzenia. W fotografii warto pamiętać o zasadzie trójpodziału. Jak to działa? Trzeba wy­ob­ra­zić sobie, że zdjęcie po­dzie­lo­ne jest w po­zio­mie oraz w pio­nie na trzy iden­tycz­ne czę­ści. Nie­któ­re apa­ra­ty wyś­wiet­lają ta­ką siat­kę na ekra­nie, co uła­twia usta­wie­nie odpo­wied­niej kom­po­zy­cji. Co naj­waż­niej­sze, aby kom­po­zy­cja zdję­cia by­ła cie­ka­wa i uni­ka­to­wa nie na­le­ży umiesz­czać głów­nego obiektu w centrum kadru, lecz w tzw. mocnych punktach, czyli tam gdzie przecinają się linie lub w poszczególnych sektorach utworzonych przez te linie.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wystarczy znać podstawowej zasady kompozycji. Poznanie teorii to jedno, ale pamiętaj, że to „praktyka czyni mistrza”.

4. Obrabianie zdjęć

Większość osób, które lubią robić zdjęcia nadużywa programów graficznych. Często bardzo nieudolnie. Nawet, jeśli korzystasz z profesjonalnych programów, to ich nadmierne używanie może zaszkodzić Twoim fotografiom. Uważaj na zbyt jaskrawe kolory, kontrast, nienaturalne kształty i wszystko co mogłoby wyglądać po prostu źle.

Czy jest coś, co dodalibyście jeszcze do listy rzeczy, których powinni unikać po­cząt­ku­jący fotografowie? Z pewnością. Będziemy wdzięczni, jeśli podzieliście się z nami swoim doświadczeniem w komentarzach pod artykułem.