Poradnik fotografowania: Jak kadrować zdjęcia?

Początkujący fotografowie mają wiele problemów nie tylko z obsługą aparatu, ale także z odpowiednim robieniem zdjęć. Zanim będą dobrze fotografować, muszą nauczyć się wykorzystywać umiejętności swojego sprzętu, a poza tym we właściwy sposób przekazać fotografowane obiekty. Jednym z podstawowych zagadnień, których musi nauczyć się każdy amator fotografii to kadrowanie zdjęć.

Czym jest kadrowanie zdjęć?

Kadrowanie zdjęć polega na takim ustawieniu obiektywu, aby za pomocą wyświetlacza LCD lub wizjera usunąć niepożądaną część sceny w kompozycji zdjęcia. W aparatach cyfrowych do kadrowania wykorzystuje się wyświetlacz lub wizjer (celownik). Po­sia­da­czom zwykłych aparatów cyfrowych polecamy kadrowanie za pomocą wyświetlacza.

Wyświetlacz czy wizjer – co stosować?

Jeśli jesteś właścicielem lustrzanki cyfrowej lub aparatu wyposażonego w wizjer op­tycz­ny, wykorzystaj celownik aparatu. Korzystając z wyświetlacza, nie ma mowy o prze­kła­ma­niu obrazu, ponieważ na zdjęciu znajdzie się dokładny obraz, jaki „widzi” aparat. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, że bardziej uzasadnione będzie użycie wizjera.

Celownik bardzo dobrze sprawdza się, kiedy słońce jest zbyt mocne lub chcesz oszczędzać wyładowujące się akumulatorki. Problem w tym, że w celowniku widać trochę coś innego, niż „widzi” obiektyw. Problem ten określany jest paralaksą.

Czym jest paralaksa w fotografii?

Paralaksą nazywamy zjawisko różnicy obrazu widzianego przez wizjer a tym, który jest postrzegany przez obiektyw. Fotografowi wydaje się, że jest to zmiana pozycji obiektu, a tak naprawdę pozycja została zmieniona przez układ optyczny. Rozbieżność między widokami spowodowana jest odległością celownika od obiektywu oraz obiektu, który jest fotografowany.

W celu skorygowania rozbieżności, musimy przeczytać w instrukcji aparatu, z jakiej odległości należy fotografować obiektyw tak, aby oba widoki się pokrywały. Jeśli dowiesz się, że odległość wynosi 3 m, będziesz musiał fotografować w od­leg­łoś­ci 2 m, czyli w odległości mniejszej od fotografowanego obiektu. Trzeba też pamiętać, że wówczas górna część obrazu widzianego w wizjerze zostanie obcięta na zdjęciu.

Najprostszym rozwiązaniem jest podczas fotografowania zrobienie zapasu od górnej krawędzi. Wydawałoby się, że kadrowanie fotografii należy do najtrudniejszych zajęć. Wcale jednak tak nie jest. Może to, co opisujemy wydaje się trudne, ale zobaczysz, że „praktyka czyni mistrza”. Życzymy powodzenia 🙂