Poradnik fotografowania: Jak robić zdjęcia panoramiczne?

Zdjęcia panoramiczne – niegdyś mrzonka dla amatorów fotografii – dziś są w za­się­gu ręki niemal każdego posiadacza aparatu cyfrowego. Pięknymi zdjęciami panoramicznymi jeszcze nie tak dawno mogły poszczycić się kolorowe magazyny, które opłacały profesjonalnych fotografów. Dziś album lub fotoksiążka z wy­ko­na­ny­mi przez Ciebie zdjęciami panoramicznymi jest marzeniem do zrealizowania. Poznaj kilka zasad, jakimi się kierować, by wykonać dobre zdjęcie panoramiczne.

Zdjęcie panoramiczne – czym jest?

Zdjęcia panoramiczne to fotografie, na których uwidoczniona jest szeroka, rozległa scena. Rozróżnia się kilka rodzajów fotografii panoramicznych, w zależności od kąta widzenia. Mogą to być:

  • fotografie panoramiczne pełne, które umożliwiają oglądanie sceny dookoła
    (360 st. w poziomie),
  • fotografie panoramiczne częściowe, które obejmują swym zasięgiem fragment widoku.

Jakim aparatem wykonać zdjęcie panoramiczne?

Odpowiedź brzmi – każdym aparatem można wykonać zdjęcia panoramiczne. Zdjęcie panoramiczne można wykonać specjalnym aparatem panoramicznym. Fotograficy amatorzy dużo częściej korzystają jednak z metody przenikania zdjęć. Sfo­to­gra­fo­wa­ne obrazy nakładają na siebie w odpowiedni sposób i montują w programie graficznym.

fot. flickr/jazminmillion

fot. flickr/jazminmillion

Niektóre aparaty posiadają funkcję ułatwiającą realizację takiego zdjęcia – mo­żna pod­pa­trzeć, czy linie obrazów nakładają się na siebie w odpowiednim miejscu.

Jak wykonać zdjęcie panoramiczne?

Wykonanie zdjęcia panoramicznego nie jest trudne. Swoją przygodę ze zdjęciami panoramicznymi zacznij od spokojnych krajobrazów przyrody bądź architektury. Nie się­gaj z początku po widoki z ruchomymi obiektami, bo wymagają sporej wprawy. W każ­dym jednak przypadku realizację panoramy na zdjęciu ułatwi Ci statyw.

fot.flickr/kasio69

fot.flickr/kasio69

Po umocowaniu i wypoziomowaniu aparatu na statywie, ustaw odpowiedni zoom – niewiele większy od najmniejszego. Zanim zaczniesz rejestrować sceny, „na sucho” przesuń aparat po całym widoku i sprawdź czy linia górnego brzegu kadru z ho­ry­zon­tem jest taka sama. Jeśli nie, będziesz musiał zmienić położenie statywu, pamiętając o tym, aby ustawiać się tyłem do padania światła.

Następnie, ustaw aparat na pierwszej scenie, od której rozpoczniesz rejestrację panoramy i do­bierz odpowiednie parametry (ostrość, migawkę i przysłonę). Fotografuj po­szcze­gól­ne sceny jedną po drugiej, przesuwając aparat w linii poziomej. Absolutnie, nie należy zmieniać ustawień podczas rejestrowania poszczególnych scen, gdyż zdjęcia po zmon­to­wa­niu nie będą do siebie pasowały.

fot. flickr/hansel5569/

fot. flickr/hansel5569/

Warto, żebyś swe najlepsze częściowe zdjęcia panoramiczne wyeksponował w albumie lub fotoksiążce. To pamiątka godna Twojego wysiłku, jaki włożyłeś w realizację fotografii panoramicznych. Zobacz przykładowe fotoksiążki.


Zobacz inne artykuły, w  których znajdziesz informacje o zdjęciach panoramicznych:

  1. Jak fotografować architekturę?
  2. Jak fotografować krajobrazy?