Czy warto wywoływać zdjęcia?

Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że warto robić zdjęcia, aby upamiętnić waż­ne momenty. Niestety – jak można zauważyć – coraz (…)